Private Finance Inventory

Klik hier voor een pdf-versie van de privacyverklaring.

PriFin hecht veel belang aan gebruiksvriendelijkheid, privacy en transparantie.

 

Daarom houden we het:

 

SIMPEL –  PriFin biedt een logische, intuïtieve online oplossing voor het beheer en raadplegen van persoonlijke en/of zakelijke documenten. Daarnaast zijn alle bepalingen omtrent privacy opgenomen in onze privacyverklaring, waarbij in duidelijke mensentaal en zonder kleine lettertjes wordt uitgelegd welke gegevens worden verzameld, hoe we dit doen en wat hier vervolgens mee gebeurt.

 

PRIVE – Aangezien het gaat om zeer persoonlijke documenten, is het uiterst belangrijk dat uw privacy gevrijwaard wordt. In de privacyverklaring wordt duidelijk omschreven hoe we met de aangeleverde informatie omgaan en geven we u volledige controle en beslissingsbevoegdheid over welke informatie in de toepassing wordt opgenomen.

 

TRANSPARANT – Transparantie ten opzichte van de klant is van groot belang, daarom dat de privacyverklaring slecht één document omvat waarin alle bepalingen zijn opgenomen. Geen kleine lettertjes of addertjes onder het gras.

 

Navolgend vindt u de volledige serviceovereenkomst en privacyverklaring van PRIFIN, zoals van toepassing vanaf 28 januari 2016.

 

PriFin wordt aangeboden door Financial Consult Company bvba. Financial Consult Company bvba is een onafhankelijke vennootschap die geen banden heeft met banken, verzekeringsmaatschappijen of andere financieel geïnteresseerde partijen, en toont uw persoonlijke gegevens, foto’s en documenten alleen aan u! U bepaalt zelf wie de informatie nog mag zien. Uw informatie wordt optimaal beschermd en afgeschermd van verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik, volgens de hierna volgende bepalingen:

 

Serviceovereenkomst en privacyverklaring PriFin

 

Persoonsgegevens die wij verzamelen:

PriFin verzamelt persoonsgegevens om ze zo effectief mogelijk in de toepassing te verwerken en om u de beste ervaringen te bieden met onze serviceverlening. Een deel van de gegevens verstrekt u rechtstreeks bijvoorbeeld wanneer u de inschrijvingslijst invult, wanneer u met ons communiceert en wanneer u deze deelt via aan ons verstrekte toegang tot een cloudmap zoals daar onder andere zijn iCloud, OneDrive, Mega, Dropbox of gelijkaardige.

 

De gegevens die we verzamelen omvatten het volgende:

Naam en contactgegevens. Wij verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en soortgelijke contactgegevens.

Referenties. We verzamelen uw gebruikersnaam en wachtwoord, en eventuele bijkomende informatie gebruikt voor authenticatie en toegang tot de toepassing.

Demografische gegevens. Wij verzamelen gegevens over u, zoals uw leeftijd, geslacht, land en de voorkeurstaal.

Betalingsgegevens. We verzamelen gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken, zoals uw betaalinstrument nummer (zoals een creditcardnummer) en de bij uw betaalinstrument horende beveiligingscode.

Dataverbruik. Wij verzamelen gegevens over uw interactie met onze services. Dit omvat gegevens, zoals de functies die u gebruikt, de webpagina's die u bezoekt en de zoektermen die u invoert. Ook omvat dit gegevens over uw apparaat en het netwerk dat u gebruikt om met onze services te verbinden, eventueel inclusief IP-adres, apparaat-aanduidingen (zoals het IMEI-nummer voor telefoons), locatie- en taalinstellingen. Daarnaast omvat het gegevens over de prestaties van de services en de eventuele problemen die u met deze ondervindt.

Content. We verzamelen content van uw bestanden en van uw communicaties om het gebruik van de toepassing mogelijk te maken. Indien u bijvoorbeeld een scan van een document bezorgt, moeten we deze ontleden om deze op de juiste manier en op de juiste positie in te kunnen brengen in de toepassing en aan u te tonen in de online omgeving.

We verzamelen ook de inhoud van e-mails die u naar ons heeft verstuurd, zoals vragen die u heeft gesteld en informatie die u heeft verschaft in het kader van klantenondersteuning. Wanneer u contact met ons opneemt, zoals bijvoorbeeld voor ondersteuning, kunnen telefoon- of andere onlinegesprekken met onze medewerkers worden opgenomen en gemonitord.

Wanneer u wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, heeft u de keuze hier niet op in te gaan. In dat geval kunnen wij u niet van dienst zijn en/of geen afdoende service verlenen. Facturatiegegevens zijn sowieso verplicht kenbaar te maken.

Als u ervoor kiest om bepaalde gegevens wel over te dragen, maar met het verzoek deze niet online ter beschikking te stellen in de toepassing van PRIFIN, zult u wellicht sommige functies of services niet ten volle kunnen benutten.

Indien u daar voor kiest kan u bepaalde informatie geblindeerd laten publiceren.  In dat geval levert u de documenten geblindeerd aan, of geeft u uitgebreide uitgeschreven  instructies over hetgeen geblindeerd moet worden getoond.

 

Service-specifieke hoofdstukken hieronder beschrijven de methoden voor gegevensverzameling die van toepassing zijn op het gebruik van deze services.

 

Hoe wij Persoonsgegevens gebruiken

PRIFIN gebruikt de verzamelde gegevens voor drie fundamentele doeleinden, hieronder in meer detail beschreven:

(1) om (de toepassing van) ons bedrijf te exploiteren onder meer door de door ons aangeboden services te verlenen, te verbeteren en te personaliseren

(2) om de communicatie te verzenden, met inbegrip van promotionele communicatie

(3) om reclame weer te geven

Tijdens het uitvoeren van deze doeleinden combineren we de gegevens om u van een naadloze, consistente en persoonlijke ervaring te voorzien.

 

Leveren en verbeteren van onze services. We gebruiken de gegevens om de services die wij aanbieden te leveren en te verbeteren, en om essentiële bedrijfsvoering uit te voeren. Dit geldt ook voor het exploiteren van de services, onderhouden en verbeteren van de prestaties van de services, met inbegrip van het ontwikkelen van nieuwe functies, onderzoek en het bieden van klantondersteuning.

De services verlenen. Wij gebruiken de gegevens om onze services aan u te leveren en om uw transacties met ons uit te voeren.

Klantenservice. We gebruiken gegevens voor de diagnose van eventuele serviceproblemen en om andere klanten- en ondersteuningsdiensten te leveren.

Serviceverbetering. We gebruiken de gegevens voor het continu verbeteren van onze services, inclusief het toevoegen van nieuwe functies en/of mogelijkheden.

Veiligheid en geschillenbeslechting. We gebruiken de gegevens om de veiligheid van onze services en die van onze klanten te beschermen, geschillen op te lossen en onze overeenkomst af te dwingen. Wij kunnen de levering van een communicatie blokkeren of content verwijderen indien dit in strijd is met onze voorwaarden.

Bedrijfsoperaties. We gebruiken de gegevens om de totale analyse en business intelligence te ontwikkelen, waarmee wij kunnen werken, beschermen en weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Communicaties. Wij gebruiken de gegevens die we verzamelen voor het leveren en personaliseren van onze communicatie met u. Zo kunnen we contact met u opnemen via e-mail of andere middelen om te informeren wanneer een abonnement afloopt,  te laten weten wanneer er updates beschikbaar zijn, te herinneren aan de betaling van uw abonnement, op de hoogte te stellen of in te lichten over een verzoek om dienstverlening of aanpassing, uit te nodigen deel te nemen aan een enquête of te vertellen dat u actie moet ondernemen om uw informatie te actualiseren. Indien wij er voor kiezen om dit aan te bieden, kunt u zich, aanmelden voor e-mailabonnementen en ervoor kiezen of u promotionele mededelingen van ons per e-mail wilt ontvangen.

Reclame. Wij gebruiken de gegevens die we verzamelen om de reclame die PRIFIN levert te selecteren - of dit nu is voor onze eigen services of op services die worden aangeboden door derden. De reclame die we selecteren kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op uw huidige locatie of andere demografische gegevens.

Technische ondersteuning. De technische ondersteuning voor de toepassing besteden wij uit aan een derde partij, nl. Thebrain Technologies LP., 11522 W. Washington Blvd, CA 90066 Los Angeles, die zelf ook een privacy policy hanteert nl.  http://www.thebrain.com/about/legal/privacy/ en waarbij hun gebruiksvoorwaarden worden gerespecteerd zoals omschreven op hun website http://www.thebrain.com/about/legal/terms/ .

 

Redenen waarom we persoonsgegevens delen

Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagde of geautoriseerde service te leveren. Wanneer u betalingsgegevens verstrekt, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico.

Daarnaast delen we ook persoonsgegevens met verkopers of vertegenwoordigers of aangestelden die namens ons werken voor de in deze verklaring beschreven doeleinden. Zo kunnen bijvoorbeeld medewerkers, met als taak de klantenservice te ondersteunen of te helpen bij het beschermen en beveiligen van onze systemen en service, toegang nodig hebben tot persoonsgegevens om deze functies te bieden. In dergelijke gevallen moeten deze medewerkers zich houden aan onze privacy en veiligheidseisen omtrent gegevens en wordt niet toegestaan om persoonsgegevens die ze van ons ontvangen voor andere doeleinden te gebruiken.

Tenslotte zullen we de toegang krijgen tot persoonsgegevens, deze openbaar maken en behouden met inbegrip van uw content (bestanden in de gedeelde Dropboxmap of gelijkaardige applicatie), wanneer we in goed vertrouwen geloven dat dit noodzakelijk is dan wel van hogerhand uit opgelegd wordt, om:

 

1. te voldoen aan de geldende wetgeving of te reageren op geldende juridische procedures, met inbegrip van de rechtshandhaving of andere overheidsinstanties;

2. de veiligheid van onze services te exploiteren en te onderhouden, met inbegrip van het voorkomen of stoppen van een aanval op onze computersystemen of netwerken; of

3. de rechten of het eigendom van PRIFIN, met inbegrip van de handhaving van de voorwaarden voor het gebruik van de services te beschermen.

 

Houd er rekening mee dat sommige van onze services koppelingen omvatten naar services van derden wiens privacywerkmethoden kunnen verschillen van die van PRIFIN. Als u persoonsgegevens aan één van deze services doorgegeven heeft, worden uw persoonsgegevens beheerst door de privacyverklaringen van deze partijen.

 

Hoe toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens deze te beheren

U kunt voor alle PRIFIN-services uw persoonlijke documenten online inkijken. U kunt ook uw keuzes bepalen over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door PriFin. De documenten met desbetreffende persoonsgegevens kan u zelf beheren op uw persoonlijke documenten bewaarplaats (in uw cloud-toepassing) . De toegang tot deze toepassing staat los van de toegang tot het consulteren vet PriFin, en voor de toegang tot de cloudapplicatie staat u zelf in volgens de policy van de cloudspace-aanbieder.

• PriFin-account. Als u toegang wenst tot uw profielinformatie of deze wilt bewerken, uw wachtwoord wijzigen of aanvullen, kan u terecht bij  admin@PriFin.net of via de site www.PriFin.net. Uw account stopzetten kan via aangetekend schrijven, en dit minstens drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldatum van de oorspronkelijke eerste betaling.

• Dropbox-account. Als u de profielinformatie wenst te openen of bewerken in uw Cloud account, bijvoorbeeld Dropbox-account, of uw wachtwoord wilt wijzigen, meldt u zich aan bij de provider van uw Cloud account, bijvoorbeeld www.dropbox.com .

Als u geen toegang heeft tot de door PriFin-toepassing verzamelde persoonsgegevens via de daarvoor voorziene methode, kunt u altijd contact opnemen via service@PriFin.net of rechtstreeks via het contactformulier op www.PriFin.net .

 

Uw communicatievoorkeuren

U kunt aangeven of u promotionele mededelingen van PriFin wilt ontvangen per e-mail.. Als u promotionele e-mails van ons ontvangt en u zich hiervoor graag wilt afmelden, kunt u dit doen door de aanwijzingen in dat bericht op te volgen.

Browsergebaseerde besturing

• Cookiebesturing. Relevante op browser gebaseerde cookiebesturingen worden beschreven in het hoofdstuk Cookies van deze privacyverklaring.

• Volgbescherming. Internet Explorer (versie 9 en hoger) heeft een functie genaamd volgbescherming die de content van derden blokkeert, inclusief cookies, van elke site die is opgenomen in een volgbeschermingslijst die u toevoegt. Door bezoeken aan deze sites te limiteren, zal de browser de informatie die deze sites van derden over u kunnen verzamelen beperken.

• Browserbesturing voor "Niet volgen". Sommige browsers hebben "Niet volgen" (NV, in het Engels "Do Not Track")) functies opgenomen die een signaal kunnen zenden naar de websites die u bezoekt om aan te geven dat u niet wilt worden gevolgd. Omdat er nog geen algemene overeenstemming is over de interpretatie van NV-signalen, reageert PRIFIN momenteel niet op NV-signalen van de browser.

 

Cookies en soortgelijke technologieën

PRIFIN kan gebruik maken van cookies (kleine, op uw apparaat geplaatste, tekstbestanden) en soortgelijke technologieën waarmee onze services worden verleend en gegevens worden verzameld. De tekst in een cookie bestaat vaak uit een reeks cijfers en letters die uw computer identificeert, maar kan ook andere informatie bevatten.

 

Ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën

PriFin kan gebruik maken van cookies en soortgelijke technologieën voor verschillende doeleinden, met inbegrip van:

• Het opslaan van uw voorkeuren en instellingen. Instellingen die ons in staat stellen om correct te werken of uw voorkeuren in de loop van de tijd behouden, kunnen op uw apparaat worden opgeslagen. Als u bijvoorbeeld geen op-interesses-gebaseerde reclame wilt ontvangen, slaan we uw afmeldvoorkeuren op in een cookie op uw apparaat

• Aanmelden en verificatie. Wanneer u zich bij een website aanmeldt met behulp van uw persoonlijke PRIFIN-account, wordt er een uniek ID-nummer en de tijd waarop u zich heeft aangemeld opgeslaan in een versleutelde cookie op uw apparaat. Met deze cookie kunt u binnen de site wisselen van pagina, zonder dat u zich opnieuw hoeft aan te melden op elke pagina

• Reclame. PRIFIN maakt gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over uw online-activiteiten, om uw interesses te identificeren zodat we reclame kunnen bieden die voor u relevant is. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van reclame van PRIFIN, zoals in het reclamedocument omschreven, of via admin@PriFin.net

• Analytics. Om onze services te bieden, maken we gebruik van cookies en andere identifiers om gebruiks- en prestatiegegevens te verzamelen. Zo maken wij gebruik van cookies om het aantal unieke bezoekers van een webpagina of service te tellen en voor het ontwikkelen van andere statistieken over de activiteiten van onze services

Een aantal cookies die gebruikt kunnen worden, vindt u in de onderstaande tabel. De lijst is niet volledig, maar is bedoeld om de belangrijkste doeleinden te illustreren waarvoor we over het algemeen cookies gebruiken. Als u onze website bezoekt, is het mogelijk dat deze sommige of alle cookies uit de onderstaande lijst plaatst:

 

Naam cookie Omschrijving

MUID  Identificeert unieke webbrowsers die de PriFin website bezoeken. Wordt gebruikt voor reclame, website-analyse en andere operationele doeleinden.

ANON  Bevat de ANID, een unieke identifier die is afgeleid van uw PriFin-account, die wordt gebruikt voor reclame, personalisatie en operationele doeleinden. Het wordt ook gebruikt om uw keuze inzake het afmelden voor reclame van PriFin te behouden, indien u ervoor gekozen heeft om uw keuze ten aanzien hiervan aan uw PriFin-account te koppelen.

CC  Bevat een landcode die wordt afgeleid van uw IP-adres.

RPSTAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth Helpt bij verificatie wanneer u zich aanmeldt met uw PriFin-account.

NAP  Bevat, indien bekend, een versleutelde versie van uw land, postcode, leeftijd, en geslacht gebaseerd op het profiel van uw PriFin-account.

MH  Verschijnt op sites waarop PriFin een samenwerkingsverband met een adverteerder heeft. Deze cookie identificeert de adverteerder zodat de juiste advertentie geselecteerd wordt.

ACH01  Behoudt informatie over welke reclame u heeft geklikt en waar u op de advertentie heeft geklikt.

TOptOut  Registreert uw beslissing om geen reclame te ontvangen die door PriFin wordt geleverd.

Naast de cookies die PriFin plaatst wanneer u onze website bezoekt, kunnen ook derden cookies plaatsen wanneer u de PriFin website bezoekt. In sommige gevallen is dat omdat we een derde partij hebben ingehuurd om namens ons services te verlenen, zoals het analyseren van een website. Omdat uw browser een verbinding tot stand brengt met webservers van derden om die content op te halen, kunnen die derden hun eigen cookies op uw apparaat plaatsen of lezen en kunnen ze informatie verzamelen over uw online-activiteiten op websites of online-services.

 

PriFin-account

Wanneer we spreken over het PriFin-account, verwijzen we naar dat account als uw persoonlijk PriFin-account.

Het aanmaken en gebruiken van uw persoonlijke PriFin-account. Om een persoonlijk PriFin-account aan te kunnen maken, wordt u om bepaalde persoonsgegevens gevraagd en zullen we een uniek ID-nummer (klantennummer) toewijzen om uw account en de bijbehorende informatie te identificeren.

Aanmelden bij PriFin. Wanneer u zich aanmeldt bij uw account, blijft u ingelogd totdat u zich afmeldt. Om misbruik te voorkomen en uw privacy te beschermen, is het daarom aangeraden na iedere consultatie uit te loggen. Indien bij misbruik blijkt dat dit misbruik het gevolg is van het niet uitloggen, kan PriFin niet verantwoordelijk gesteld worden, aangezien PriFin hier geen enkele controle op kan uitoefenen. Het al dan niet uitloggen na iedere consultatie van de PriFin-toepassing is dus steeds de verantwoordelijkheid van de klant.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

PriFin doet er alles aan om de beveiliging van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo slaan we de persoonsgegevens op die u aanlevert op computersystemen die beperkte toegang hebben. Wanneer we via internet zeer vertrouwelijke gegevens overdragen (zoals een creditcardnummer of wachtwoord), wordt dit beschermd door het gebruik van encryptie.

 

Waar we persoonsgegevens opslaan en verwerken

Door PriFin verzamelde gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in het land waarin PriFin of serviceproviders beschikken over faciliteiten. We ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verzamelen onder deze privacyverklaring worden verwerkt volgens de bepalingen van deze verklaring en de vereisten van de toepasselijke wetgeving, waar de gegevens zich bevinden.

 

Bewaring van persoonsgegevens

PriFin bewaart persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is om de services te bieden en de door u gevraagde transacties af te handelen, of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en de handhaving van onze overeenkomsten. Bijvoorbeeld:

• De documenten die u aan uw Dropboxmap toevoegt, en waaraan u PriFin toegang heeft verleend, worden gekopieerd naar de lokale serverruimte van PriFin, om daar herwerkt te worden en van daaruit gelinkt te worden aan de PriFin-toepassing. Indien het contract wordt opgezegd, worden deze documenten nog 30 kalenderdagen bewaard. Na deze termijn worden ze van onze servers verwijderd.

• PriFin bewaart de transactieregistratie met uw creditcardnummer om een bestaande transacties te voltooien zo lang als redelijkerwijs nodig is, en om te voldoen aan de wettelijke en rapportagevereisten van PriFin en voor de opsporing en preventie van fraude.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We zullen deze privacyverklaring indien nodig actualiseren om  klantenfeedback en wijzigingen in onze serviceverlening weer te geven. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen in deze verklaring, zal de "laatst geactualiseerde" datum duidelijk worden weergegeven. Als er belangrijke wijzigingen in de verklaring worden aangebracht of in de manier waarop PriFin uw persoonsgegevens gebruikt, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door een melding van dergelijke wijzigingen opvallend te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u direct een melding toe te zenden. We moedigen u aan om periodiek deze privacyverklaring door te nemen om te weten te komen hoe PriFin uw informatie beschermt.

 

Contact met ons opnemen

In geval van gewenste ondersteuning kan u terecht via volgende e-mailadressen:

• Voor algemene informatie: info@PriFin.net

• Voor een technische vraag: service@PriFin.net

• Voor administratieve gegevens: admin@PriFin.net

• Voor betalingen: finance@PriFin.net

• Voor commerciële vragen: sales@PriFin.net

 

Tenzij anders vermeld, is PriFin verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die we verzamelen via de services die zijn onderworpen aan deze verklaring. PriFin is  de afkorting van de online vermogensinventaris. PriFin wordt aangeboden door Financial Consult Company bvba, Stationsstraat 60 bus 1, 3910 Neerpelt, België - Ondernemingsnummer BE0465.632.167 – RPR Antwerpen, afdeling Hasselt

www.finconsult.be

info@finconsult.be

IBAN BE65335003797796  BIC   BBRUBEBB

 

Financial Consult Company bvba behoudt zich steeds en in dat geval het autonoom recht voor om de aanbieding & het beheer van PriFin over te dragen.  In dat geval zal de naleving van deze privacyverklaring onderwerp uitmaken van de overdracht.

 

 

Contact met ons opnemen

In geval van gewenste ondersteuning kan u terecht via volgende e-mailadressen:

• Voor algemene informatie: info@PriFin.net

• Voor een technische vraag: service@PriFin.net

• Voor administratieve gegevens: admin@PriFin.net

• Voor betalingen: finance@PriFin.net

• Voor commerciële vragen: sales@PriFin.net